top of page

Продуктово позициониране

  • 1 h
  • По договаряне
  • Клиент

Service Description

Продуктово позициониране и рекламни дейности за промоция на различни продукти и услуги. Интегриране на марката в тематични събития, видео и визуални материали.


Contact Details

meninthekitchenWeb@gmail.com

BGR, Sofia


bottom of page