top of page

Благотворителни и социални събития

  • 1 hour
  • По договаряне
  • Събития

Service Description

Участие в благотворителни и социални събития с цел популяризиране на подкрепяните каузи.


Contact Details

meninthekitchenWeb@gmail.com

BGR, Sofia


bottom of page